سلام مادر

برچسب: اندازه شکم در هفته بیست و نهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداری ( ویژه مادران باردار)

در هفته بیست و نهم بارداری بدن نوزاد  به توسعه و کشف فرصت های جدید ادامه می دهد. بدن برای کنترل دما یاد گرفته  است، به علت رشد فعال لکوسیت ها و پلاکت ها، پروتکل ایمنی بدن یک کودک شروع به تشکیل می دهد. هفته بیست و نهم بارداری توسعه بافت های چربی جنین در حال حاضر یک فرایند خودتنظیم…

  • خانه
  • اندازه شکم در هفته بیست و نهم بارداری

نا گفته های دوران بارداری را می دانید؟