سلام مادر

برچسب: تغذیه در هفته سی و ششم بارداری

هفته سی و ششم بارداری

سلام مادر: هفته سی و ششم بارداری، به اصطلاح پایان مسیر بارداری است. در این زمان، هر مادر آینده می داند که فرآیند کار به طور معمول در هفته 40 اتفاق می افتد. این فرایند می تواند 2 هفته یا زودتر از حد انتظار آغاز شود.بنابراین، قبل از اینکه بتوانید نوزاد خود را ملاقات کنید، تنها یک ماه باقی مانده…

  • خانه
  • تغذیه در هفته سی و ششم بارداری

نا گفته های دوران بارداری را می دانید؟