سلام مادر

برچسب: حرکات جنین در هفته 36 بارداری

هفته سی و ششم بارداری

سلام مادر: هفته سی و ششم بارداری، به اصطلاح پایان مسیر بارداری است. در این زمان، هر مادر آینده می داند که فرآیند کار به طور معمول در هفته 40 اتفاق می افتد. این فرایند می تواند 2 هفته یا زودتر از حد انتظار آغاز شود.بنابراین، قبل از اینکه بتوانید نوزاد خود را ملاقات کنید، تنها یک ماه باقی مانده…

  • خانه
  • حرکات جنین در هفته 36 بارداری

نا گفته های دوران بارداری را می دانید؟