سلام مادر

برچسب: سقط جنین تا چند ماهگی امکان دارد؟

۱۵روش برای اجتناب از سقط جنین

سقط جنین چیست؟ اگر قبل از هفته 20 بارداری، بارداری خود به خود متوقف شود، بارداری شما سقط جنین است. در حقیقت، بیش از 15٪ حاملگی ها به سقط جنین پایان می دهد. با این حال، اگر شما سه سقط جنین متوالی در سه ماهه اول یا دو بار اول در و یک بار در سه ماهه دوم داشته باشید،…

  • خانه
  • سقط جنین تا چند ماهگی امکان دارد؟

نا گفته های دوران بارداری را می دانید؟